Nieje povinné uvádzať (slúži na rýchlejšiu komunikáciu) !